Industrielt trebyggeri

Foreningen Industrielt Trebyggeri har med seg de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler

Industrielt Trebyggeri

Foreningen Industrielt trebyggeri ble stiftet våren 2016 og er et nasjonalt bransjenettverk for produsenter av treelementer, massivtre og moduler.

Foreningens formål er å øke interessen for bruk av elementer og moduler i tre, samt å fremme medlemmenes interesser i felles spørsmål og forbedre deres konkurranseevne og lønnsomhet gjennom tiltak som krever samarbeid.

Foreningen samarbeider blant annet med SINTEF Byggforsk og Norsk Treteknisk Institutt.

Foreningen vil arrangere studieturer både nasjonalt og internasjonalt for å være informert om hva som skjer i bransjen.

Ved utgangen av 2017 hadde foreningen de 20 mest toneangivende bedriftene i bransjen. Disse representerer en omsetning på ca 5 milliarder kroner og har vel 1.800 ansatte.

I tillegg har vi 4 assosierte medlemmer fra leverandørbransjen.

Vil du ha ytterligere informasjon om fordelen og mulighetene med bygg i tre trykk her

Kontakt oss

Styret består i dag av:
Jan Lindal (formann), Lindalgruppen
Dag Erik Heier, Iglandgarasjen

Tom Øystein Angelsen, Trefab
Jomar Sagmo, Overhalla Hus

Lars Brede Aandstad, Moelven Byggmodul
Administrasjon: Roald Haug